فرم نظر سنجی
جنسیت
سن
تحصیلات
شغل
برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر
نحوه اطلاع رسانی در باره مراحل انجام کار
نحوه اطلاع رسانی در باره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
انجام کار بر اساس ضوابظ اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
امکانات رفاهی و فضای ارئه خدمت
به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات ،نظرات و پیشنهادهای شما
راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پی گیری وضعیت درخواست ها
دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"
میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
نظم ، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
دریافت یکباره مدارک و امکانات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه
ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری (نظیر کپی شناسانامه ، کارت ملی و...) به بخشهای مختلف
احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت
احساس رضایت از خدمت دریافت شده
چنانچه علاوه بار موارد فوق مطلب یا پیشنهادی درخصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید.بروزرسانی کد امنیتی